Naše aktivity‎ > ‎

Hippoterapie

Hippoterapie představuje pro děti se speciálními potřebami jednu z forem rehabilitace. Po fyziologické stránce jednoduchá cvičení na koních vedená adekvátně k formě postižení a věku dětí výrazně posilují drobné paravertebrální svalstvo nezbytné ke správnému držení těla, uvolňují spastické adduktory stehenních svalů, procvičují koordinaci pohybu a správné dýchání. Dalším významem je psychická stránka, kdy přímý kontakt s živým tvorem, pohyb zvířete, tělesné teplo a začátky péče o koně-kamaráda působí na děti blahodárným a uklidňujícím způsobem.

Hippoterapie s Pramenem probíhá na podzim a na jaře. Jedním z pravidelných programů jsou hodiny s koňmi na statku ve Zderadicích (http://www.kone-zderadice.cz/#kone).

 
Kontakt: Andrea Jedličková - mobil: 604240095