Naše aktivity‎ > ‎

Zájmové kroužky

Výtvarný kroužek

Pro děti které nerady kreslí, mají potíže s držením tužky, uvolněním ruky apod. je určen výtvarný kroužek. Děti pod vedením odborníka odstraňují nebo zmírňují svoje nedostatky, zažívají pocit úspěchu a seberealizace, nechuť k problémové činnosti mizí.
Cílem výtvarně-relaxační aktivity je ovládání vlastního těla se zaměřením na uvolnění svalových partií, účastnících se na manipulačním a grafickém projevu, rozvoj zrakové a sluchové percepce, rozvoj sociálních kontaktů.
Formy činnosti: primární diagnostika grafomotoriky, relaxační techniky, tvořivé grafické činnosti, práce s keramickou hlínou, modelování, stříhání, vytrhávání, aranžmá…
Děti jsou rozděleny podle věku, pracují ve třech skupinách.Keramický kroužek

Keramická hlína má jedinečnou vlastnost, že může být rukama zpracovávána do krásných předmětů. Tento materiál umožňuje dětem vytvářet jak užitkové, tak čistě dekorativní předměty. Při této tvořivé činnosti se děti naučí mnoha praktickým dovednostem, velice dobře při práci s hlínou zapojují svou fantazii, zlepšují motoriku ruky a při kontaktu s hlínou báječně relaxují a celkově se uvolňují.
Náplní hodin kroužku keramiky je tvoření z hlíny – modelování z hroudy, válečková technika, práce se šablonou, vykrajování z plátu, zdobení engobou nebo glazování.Výuka hry na klavír

Individuální lekce hry na klavír, vedené metodikou vhodnou i pro děti s poruchami motoriky.