Lidé


Výbor ZS Pramen
Instruktoři

  • Irina Beznosovová - má mnohaletou praxi se cvičením zdravých dětí i dětí se speciálními potřebami, je pedagožka
  • Lucie Koubková - instruktorka hiporehabilitace
  • Martina Králová - lektorka výtvarné výchovy